Hoe krijg je het euroteken € of euro teken op je toetsenbord?

euroteken toestenbord

Hoe krijg je het euroteken of euro teken op je toetsenbord €

Op deze website leggen we uit hoe je het euroteken intoetst met behulp van je toetsenbord, of te wel een sneltoets euroteken windows or euro teken mac

Sneltoets euroteken Windows:

 • De meest gebruikte combinatie: Alt Gr + 5
 • Alternatieve combinatie: Alt + 0128
 • Of copy and paste dit teken hier  €

Het Euro teken op de MAC:

Het euro teken mac op een Apple computer of Mac OS X computer haal je naar voren met: Alt + Shift + 2.
Op een Apple Macbook of een Macbook pro is dit: Alt + 2

Je kunt het ook doen door te drukken op: Alt 0128 (cijfers intoetsen op numerieke toetsenbord).
Zie je wel, het is heel makkelijk, het euro teken op je toetsenbord te laten zien. Enkele toetsenborden zijn voorzien van een euroteken, te herkennen aan het euroteken boven het cijfer van de cijfertoets, en op deze computers kun je gewoon change + knop intoetsen.

Echter voor de meeste van ons is dit anders. Op de toetsenborden van tegenwoordig staat meestal rechtsonder op de nummer 5 toets een eurosymbool, deze kun je naar voren toveren door de toetscombinatie Alt Gr + 5. Een Amerikaanse toetsenbord indeling is binnen Nederland het meest populair.

Amerikaans toetsenbord en het euro teken

Je kunt wel raden dat op een Amerikaans toetsenbord geen ruimte was voor het eurosymbool. Daarvoor heeft men een combinatie van toetsen ingesteld om het toch mogelijk te maken dit tekentje relatief snel in te typen. Er zijn ook uitgebreide euroteken toetsenborden te koop waar je je toetsenbord zelf kunt instellen. Op dit soort toetsenborden bepaal je zelf waar je alle tekens wilt neerzetten en op welke manier je deze het snelst kunt benaderen. Dit is alleen mogelijk bij een desktop aangezien notebook & notebook computers het toetsenbord er al enormous in hebben zitten. Mocht je van plan zijn een nieuwe aan te schaffen overweeg dan eens een “euroteken toetsenbord” als je vaak met dit tekentje te maken hebt. Bovenstaande hints zijn alleen van toepassing op computers met het besturingssysteem windows.

euroteken toestenbord

 

Wil je weten hoe het euro teken ontstaan is, dat vind je hier

HOE TYP JE EEN EURO TEKEN OP JE TOETSENBORD ?

Hoe type je een Euro teken of euroteken?

 
Het euro teken krijg je op de volgende wijze: methode 1.  Bij Windows:   ALT 0128 of Alt Gr 5 of Ctrl Alt 5 of Alt 5.

 • Bij Alt 0128 :  Houd de linker of rechter Alt toets ingedrukt en typ op het
  numeriek toetsenbord 0128.

hoe typ je een euro teken toetsenbord

 • Bij Alt Gr 5 : Houd Alt Gr ingedrukt en toets 5.

 

 • Bij Ctrl Alt 5 of Alt 5: Houd Ctrl en Alt ingedrukt en toets 5.

 

hoe typ je een euro teken toetsenbord

Hoe type je een Euroteken € op de Mac toetsenbord?

Methode 2.  Bij Mac:  Mac computers hebben een andere OS (Operating System) en daardoor zijn bepaalde toetscombinaties anders dan bij Windows.

 • Alt-option  + Shift + 2  of  Alt-option +2.

hoe typ je een euro teken toetsenbord

Wat als het Euroteken of euro teken niet op je toetsenbord werkt?

Mocht het je niet lukken om het € euroteken op een Mac te typen of Windows dan raden we je aan om bij de instellingen van je toetsenbord te kijken.

Meer over het euro teken vind je op Wikipedia

De grondleggers van de EU

De volgende visionaire leiders gaven de aanzet tot het ontstaan van de Europese Unie zoals we die nu kennen. Zonder hun energie en motivatie zouden we nu niet in het vreedzame en stabiele klimaat leven dat we zo vanzelfsprekend vinden. De grondleggers vormden een gevarieerde groep mensen, van verzetsstrijders tot advocaten, die allemaal dezelfde idealen hadden: een vreedzaam, verenigd en welvarend Europa. Naast de grondleggers die hieronder worden beschreven, hebben vele anderen onvermoeibaar aan het Europese project gewerkt en het gestimuleerd. Dit deel over de grondleggers is dan ook constant in ontwikkeling.

1945 – 1959

Een vreedzaam Europa – het begin van de samenwerking

De Europese integratie is begonnen om een eind te stellen aan de talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden, die hun hoogtepunt kenden in de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede. De zes oprichtende landen zijn België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. De jaren ’50 worden overheerst door een koude oorlog tussen Oost en West. In 1956 wordt de Hongaarse opstand tegen het communistische regime neergeslagen door Sovjettanks. Een jaar later, in 1957, wordt de Europese Economische Gemeenschap (EEG), of “gemeenschappelijke markt” opgericht door het Verdrag van Rome.

1960 – 1969

Een periode van economische groei

In de jaren ’60 komt de economie tot bloei, mede doordat de EEG-landen geen douanerechten meer heffen bij de onderlinge handel. Zij worden het er ook over eens samen de voedselproductie te controleren zodat er genoeg te eten is voor iedereen. Al snel is er zelfs een overproductie in de landbouw. In mei 1968 breken er studentenrellen uit in Parijs. Vele veranderingen in maatschappij en gewoonten worden verbonden met de zogenaamde generatie van ’68.

1970 – 1979

Een groeiende gemeenschap – de eerste uitbreiding

Op 1 januari 1973 treden Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk toe, waardoor het aantal lidstaten op negen komt. De korte, maar heftige Arabisch-Israëlische oorlog van oktober 1973 leidt tot een energiecrisis en economische problemen in Europa. De laatste rechtse dictaturen in West-Europa komen ten val: het Salazar-regime in Portugal wordt in 1974 omvergeworpen en in Spanje sterft generaal Franco in 1975. In het kader van het Europees regionaal beleid worden grote sommen geld overgedragen om werkgelegenheid en infrastructuur te creëren in armere streken. Het Europees Parlement krijgt meer invloed en in 1979 kunnen alle burgers voor het eerst de parlementsleden rechtstreeks kiezen. In de jaren ’70 wordt ook de strijd tegen de milieuvervuiling opgevoerd. De EU stelt regels vast om het milieu te beschermen en voert het beginsel van “de vervuiler betaalt” in.

1980 – 1989

Europa verandert – de val van de Berlijnse muur

De Poolse vakbond Solidarność en de leider ervan, Lech Wałęsa, worden na de stakingen bij de scheepswerven van Gdańsk bekend in heel Europa en ver daarbuiten. In 1981 wordt Griekenland de 10e lidstaat. Spanje en Portugal volgen vijf jaar later. In 1986 wordt de Europese Akte ondertekend. Dit verdrag vormt de grondslag voor een ambitieus zesjarenprogramma om de problemen bij het vrij handelsverkeer tussen de lidstaten op te lossen en zo de “interne markt” te vormen. De politieke situatie verandert ingrijpend wanneer op 9 november 1989 de Berlijnse Muur valt. Voor het eerst in 28 jaar wordt de grens tussen Oost- en West-Duitsland opengesteld. Dit leidt uiteindelijk tot de hereniging van Duitsland in oktober 1990.

1990 – 1999

Een Europa zonder grenzen

Door de ineenstorting van het communisme in Midden- en Oost-Europa worden alle Europeanen nauwer bij elkaar betrokken. In 1993 wordt de interne markt voltooid met de vier vrijheden: vrij verkeer van goederen, diensten, personen en geld. In de jaren ’90 worden twee belangrijke verdragen gesloten: het Verdrag van Maastricht betreffende de Europese Unie in 1993 en het Verdrag van Amsterdam in 1999. De bevolking maakt zich zorgen over het milieu en over de Europese samenwerking bij kwesties van veiligheid en defensie. In 1995 krijgt de EU er nog drie nieuwe leden bij: Oostenrijk, Finland en Zweden. Dankzij de Schengen-akkoorden, genoemd naar een klein dorp in Luxemburg, kunnen mensen stilaan reizen zonder paspoortcontrole aan de grenzen. Miljoenen jongeren studeren met EU-steun in het buitenland. Communicatie wordt makkelijker doordat alsmaar meer mensen mobiele telefoons en internet gaan gebruiken.

2000 – 2009

Verdere uitbreiding

De euro wordt de nieuwe munteenheid voor vele Europeanen. En naarmate het decennium vordert, wordt de euro in steeds meer landen ingevoerd. 11 september 2001 staat in ons geheugen gegrift als de dag waarop gekaapte vliegtuigen zich in een aantal markante gebouwen in New York en Washington boren, waarna de “War on Terror” begint. De EU-landen beginnen nauwer samen te werken om de criminaliteit te bestrijden. De politieke verdeling tussen Oost- en West-Europa wordt eindelijk opgeheven met de toetreding van niet minder dan tien landen tot de EU in 2004, gevolgd door Bulgarije en Roemenië in 2007. Een financiële crisis treft de wereldeconomie in september 2008. Het Verdrag van Lissabon wordt door alle landen geratificeerd en treedt op 1 december 2009 in werking. Met het verdrag krijgt de EU modernere instellingen en efficiëntere werkmethoden.

2010 – nu

Een decennium van uitdagingen

De wereldwijde economische crisis slaat hard toe in Europa. De EU helpt tal van landen hun problemen te boven te komen. De Bankenunie gaat van start om het bankenstelsel robuuster en betrouwbaarder te maken. In december 2012 krijgt de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede. Het jaar daarop, in 2013, wordt Kroatië de 28e lidstaat van de Europese Unie Klimaatverandering staat nog steeds bovenaan de agenda en de Europese leiders maken afspraken over de beperking van schadelijke emissies. In 2014 zijn er Europese verkiezingen en krijgen de eurosceptici er zetels bij in het Europees Parlement. Na de annexatie van de Krim door Rusland wordt er een nieuw veiligheidsbeleid ontwikkeld. Het religieus extremisme in het Midden-Oosten en andere landen en regio’s rukt op, met groeiende onrust en oorlogen tot gevolg waardoor velen huis en haard moeten verlaten en hun toevlucht in Europa zoeken. De EU staat niet alleen voor het dilemma hoe zij deze vluchtelingencrisis moet oplossen, maar wordt ook zelf het doelwit van terroristische aanslagen.

meer info vind je hier 

Meer info over de geschiedenis van Europ vind je hier

Wat is de Europese Unie?

De Europese Unie (EU) is een economische en politieke samenwerking van 28 Europese landen (lidstaten). Deze landen hebben de EU bevoegdheden gegeven om gemeenschappelijk Europees beleid te voeren.

Gemeenschappelijk Europees beleid

De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid op het gebied van onder andere:

 • landbouw;
 • visserij;
 • een vrije binnenmarkt;
 • handelspolitiek;
 • ontwikkelingsbeleid;
 • milieu;
 • hulpverlening bij natuurrampen.

Links over de geschiedenis van Europa: literatuur en algemene bronnen

 • Bornewasser, J.A. (1977): Winkler Prins Geschiedenis der Nederlanden Prehistorie tot 1500, Amsterdam/Brussel, ISBN 9010017443
 • Collins, J. B. en Taylor, K. L. (red.): Early modern Europe. Issues and interpretations, ISBN 0631228926.
 • Doornekamp, R. (2006): “Cultuur van de Middeleeuwen in de 11e tot 14e eeuw”

  CKV 2 web. URL bezocht op 19 december 2006.

 • Jansen, H.P.H. (1981): Geschiedenis van de Middeleeuwen, derde druk, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht – Antwerpen.
 • Wallerstein, I. (1978): Europese wereld-economie in de zestiende eeuw. Het moderne wereld-systeemISBN 9062620310.

Referenties geschiedenis van Europa

 1.  A. Vekua, D. Lordkipanidze, G. P. Rightmire, J. Agusti, R. Ferring, G. Maisuradze, et al. (2002). “A new skull of early Homofrom Dmanisi, Georgia”. Science, 297:85–89.
 2. ↑  b Qiaomei Fu e.a., “The genetic history of Ice Age Europe”, in: Nature, 2 mei 2016, DOI:10.1038/nature17993
 3.  Cosimo Posth e.a., “Pleistocene Mitochondrial Genomes Suggest a Single Major Dispersal of Non-Africans and a Late Glacial Population Turnover in Europe”, in: Current Biology, vol. 26, nr. 6, 21 maart 2016, blz. 827–833, DOI:10.1016/j.cub.2016.01.037
 4. Ohoog Belgisch fossiel van vroegste Europese voorouders

  , Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 2 mei 2016

 5. Grote genetische studie legt vroege voorouders Europeanen bloot

  , deredactie.be, 2 mei 2016

 6.  Neanderthals, Humans Interbred

  [dode link]National Geographic

 7.  Ice Age Europeans had brown eyes & dark complexion – DNA research

  Russia Today, 3 mei 2016

 8. a b Quaternary Science Reviews 26 (2007) 2036–2041, Catastrophic early Holocene sea level rise, human migration and the Neolithic transition in Europe, Chris S.M. Turneya, Heidi Brown
 9. Volkskrant
 10.  Drs. W. Jansen Heijtmajer, “De Geschiedenis van de schrijftaal”

  .

 11.  Arthur Evans weet dit onder meer aan de Myceners, die het eiland vanaf de 15e eeuw v.Chr. binnengevallen zouden zijn.
 12.  Jodenvervolging tijdens de kruistochten

  [dode link]

 13.  Jacques Verger, La Renaissance du XIIe siècle, Paris, Le Cerf, coll. « Initiations au Moyen Âge », 1999 (ISBN 2-204-05454-2)
 14.  https://web.archive.org/web/20080625094232/http://www.channel4.com/history/microsites/H/history/a-b/blackdeath.html
 15.  “Pest”

  geschiedenis.nl.

 16.  Deze heropbouw wordt beschouwd als het begin van de Renaissance
 17.  “Gereformeerde Kerk vrijgemaakt”

  Zendtijd voor kerken.

 18. a b c “De Hervorming”

  digischool.

 19.  “Protestantisme”

  Kunstbus.

 20.  “Calvijn, Johannes (1509-1564)”

  Geschiedenis (VPRO).

 21.  “Censuur in het Vaticaan”, UvA.
 22.  “Jezuïeten”

  Isodorusweb.

 23.  “Ontstaan en geschiedenis van de RK Kerk”

  Isodorusweb.

 24. H. WikoffThe Four Civilizations of the World. An historical retrospect, Philadelphia, 1874, p. 271 (a

  ). Toegeschreven aan Maximilien de Béthune, hertog van Sully, als “la couronne vaut bien une messe” (Les Caquets de l’Accouchée, Parijs, 1622, p. 173) en in Mémoires de Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, dit le jeune Brienne (I, Amsterdam, 1720, p. 15

  ) toegeschreven aan Hendrik zelf als “la couronne de France vaut bien une messe!”

 25.  http://www.loc.gov/loc/lcib/0309/maps.html
 26.  http://www.radicalcartography.net/?projectionref
 27. O http://www.orteliusmaps.com/
 28.  http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Continental_drift.html
 29. Hayek, Friedrich (1992). “The Austrian School of Economics”. The Fortunes of Liberalism: Essays on Austrian Economics and the Ideal of Freedom. Chicago: University of Chicago Press. p. 43. ISBN 0-226-32064-2.
 30.  naar:a b Fernand Braudel (1992). Civilization and Capitalism, 15th–18th Century. The Structures of Everyday Life. University of California Press, ISBN 0-520-08114-5.
 31.  Christian Bouyer, Les enfants-rois, Pygmalion, 2012, 288 p.
 32. “Rococo”

  kunstbus.nl

 33.  “De Franse Revolutie”

  [dode link]geschiedenisleraar.nl.

 34.  “Quatorze juillet, nationale feestdag”

  de Franse ambassade.

 35. aar:a b “De Franse Revolutie”

  Bibliotheek Den Haag.

 36.  “Napoleon Bonaparte”

  worldwidebase.

 37.  (en) “Emperor of France”

  channel 4.

 38.  (en) “Russia breaks with Napoleon”

  channel 4.

 39. c “De Ismen”

  Hisotheek.

 40.  “Operatie Safehaven”

  Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (De periode 1919 – 1933).

 41.  Schuker, Stephen A. (1976). The End of French Predominance in Europe: The Financial Crisis of 1924 and the Adoption of the Dawes Plan. Chapel Hill: University of North Carolina Press. ISBN 0-8078-1253-6
 42. :a b (1967). Sesam Atlas bij de Wereldgeschiedenis. Deel 2. Van Franse Revolutie tot heden, Baarn: Bosch en Keuning, pp. 197-199.
 43.  “Tweede Wereldoorlog”

  [dode link]Legermuseum.

 44.  Andrew Glyn, Social Democracy and Full Employment

  Discussion Paper FS-I 95-302. Wissenschaftszentrum Berlin (1995).

 45. Y. Shiryayev, A. Sokolov. CMEA and European economic cooperation. Novosti Press Agency Pub. House, 1976. p. 5
 46. Jan Drahokoupil (2010). Transition Economies: Political “Cinderella” Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia. Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell. pp. 1–46. ISBN 978-0-470-59619-7.

Noten

Euro Teken Mac in een oogopslag

De euro buiten de EU De euro speelt een rol in het wisselkoersregime van meer dan 50 landen buiten de EU. Het is ook legaal om alleen maar euro te schrijven. Niettemin is de meervouds-euro in het Iers Engels op dit moment goed ingeburgerd.

Het pond sterling is een belangrijke valuta op aarde, dus leiders vonden niet dat het iets anders moest adopteren op het moment dat de euro werd gemaakt. Slechts twee munten kunnen op deze manier worden gebruikt (om wettig betaalmiddel te zijn) en er is een limiet op het aantal dat kan worden uitgegeven. Binnen een paar maanden worden alle eerdere nationale munten ingetrokken.

Je kunt de bookmakers met wie je bent aangemeld controleren en zien wie de veel betere kansen biedt in de marktplaats die je zou willen hebben. Zoals het proberen te bepalen welke weddenschap voor jou geschikt is door het lezen van statistieken, door advies en gegevens te bekijken over de beste beschikbare bookmakers, kun je de meest geschikte keuze maken die past bij jouw persoonlijke manier van gokken. Hoe groter een prijs die u kunt krijgen voor een branche-selectie waarvoor u graag zou willen gokken, is wat u gaat zoeken. Hieruit volgt dat de jackpot niet verder kan stijgen dan 190 miljoen.
Wat Euro Teken Mac is – en wat het niet is

De uiteindelijke winnaar was een ontwerp gemaakt door een groep van vier experts wier identiteit niet is onthuld. Alles ging op de juiste manier en ik maakte een extreem schone race ‘. Als er een sport is die je leuk vindt, dan wil je er zeker van zijn dat je er een goede dekking van hebt, zodat je het grootste deel van je online gokervaring kunt ontvangen.

Wees niet bang om de beste goksites te bezoeken en geef ze een proefrit om een goed gevoel te krijgen van degene die je wilt. Niettemin is het te wijten aan het simpele feit dat hier de arbeid inderdaad moeilijk is. . De waarheid is dat je dat niet hoeft te doen! Dit zijn vragen die heel veel mannen en vrouwen die nog nooit in Europa zijn geweest graag zouden willen weten van de antwoorden op.

De ultieme Euro Teken Mac Trick

Neem een kijkje op onze website en u zult zien dat we er echt zijn om u van dienst te zijn. Sportsbook Natuurlijk leven de beste sites voor internetweddenschappen waarschijnlijk naar het niveau van hun sportsbook. Er is niets mis met het openen van accounts bij verschillende unieke bookmakers (maar denk eraan dat je slechts één account bij één bepaalde bookmaker kunt hebben).

Alles over Euro Teken Mac

Op de foto is het meest gekuste meisje op aarde te zien, de Ganseliesel, dat kan worden vertaald met Goose Lilly, een van de bekendste bezienswaardigheden van Gottingen. Op elk bankbiljet staat een afbeelding van een verschillende Europese bouwstijl. We hebben ook een groter beeld van elke munt opgenomen.